Anasayfa Diş Düzeltme

Çapraşık Yamuk Eğri Diş Düzeltme Tedavisi

> Dişlerimiz bulundukları yerdeki kemiğe direkt bağlı değildirler. Diş kökleri ile kemik arasında periodontal ligaman denen, hem suspansiyon, hem de beslenme görevi yapan bir katman vardır. Periodontal ligaman hücreleri, basınç ve gerilimi hissederler ve buna göre kemiği yıkan ya da yeni kemik yapan kimyasallar salgılarlar. Dişin ötelendiği tarafta kemik hücreleri yıkılırken, gerilim tarafında yeni kemik yapılır. Bu şekilde diş adeta kemik içerisinde yüzer. Ortodontik yamuk eğri diş düzeltme hareketinin istenen şekilde olması için, dişlerin hareket etmesini sağlayan optimum kuvvetin uygulanması şarttır.

Diş braketleri aracılığıyla uygulanan kuvvet çok az olursa hareket olmaz, gereğinden fazla olursa da hem diş hareketi yavaşlar, hem de diş köklerinde erimeler olabilir. Ortodonti uzmanı, nasıl bir kuvvet uygulayacağını hem tecrübeleri ile, hem de kuvvet ölçümleri yolu ile belirler. Bu sebeple, doktorunuzun size tedavi esnasında vereceği lastikleri istenen süre ve biçimde takmanız, kendinize göre değişiklikler yapmamanız gerekmektedir.